گروه نانو فناوری

گروه نانوفناوری (کارشناسی‌ارشد)

دیدگاه جدید نانو باعث گشوده شدن افق‌های جدید در همه زمینه‌های علوم و مهندسی شده است. با توجه به فناوری در مقیاس نانو می‌توان مواد جدید، خواص متفاوت و دنیای نو ایجاد کرد. در سال 1384 گرايش نانوفناوری تاسیس گردید تا علاوه بر آموزش کلاسیک در زمینه نانو پلیمرها بتواند نیروی متخصص لازمه را تربیت نماید.