گروه صنایع پلیمریزاسیون

گروه مهندسی فرآیند پلیمریزاسیون (کارشناسی‌ارشد)

پلیمریزاسیون فرآیندی است که در آن ماکرومولکول‌ها و پلیمرها توليد می‌شوند. فرآیندهای پلیمریزاسیون عمدتا در صنایع بزرگ پتروشیمی انجام می‌شود. با حضور نیروی متخصص در این واحدها باعث می‌شود که بهترین محصول تولید گردد. لذا، این گرایش در سال 1387 تاسیس شد تا علاوه بر آموزش کلاسیک در زمینه مهندسی فرآیند پلیمریزاسیون بتواند نیروی متخصص لازمه را تربیت نماید.