کارگاه­ها

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

کارگاه ساخت رزين

سرپرست : دکتر مرتضي ابراهيمي

كارگاه تكنولوژي توليد پنت

سرپرست: مهندس سيد محمود کثيريها

كارگاه توليد روكشهاي سطح

سرپرست: مهندس سيد محمود کثيريها

کارگاه لاستيک

سرپرست: دکتر علي اصغر کتباب

کارگاه پلاستيک

سرپرست: دکتر حسين نازک دست

کارگاه پليمريزاسيون

سرپرست: دکتر وحيد حدادي اصل

کارگاه کامپوزيت

سرپرست: دکتر سيدرضا غفاريان عنبران

کارگاه رئولوژی

سرپرست : دکترفاطمه گوهرپي