آزمايشگاه شيمي آلي

آزمايشگاه شيمي آلي

تکنسین:مهندس عاطفه علی مددی

  • معرفي

هدف: آشنايي با روش هاي جداسازي، شناسايي مواد و انجام واکنش هاي شيميايي.تجهيزات: دستگاه اندازه گيري نقطه ذوب‎، ترازوي دقيق، دستگاه سوكسله، دستگاه تقطير جزء به جزء، هيتر.