آزمايشگاه خواص فيزيکي و مکانيکي پليمرها

آزمايشگاه خواص فيزيکي و مکانيکي پليمرها

دکتر احمد عارف آذر

تکنسین: مهندس مهشید باستانی

  • معرفي

هدف: بررسي خواص فيزيکي و مکانيکي محصولات پليمري و مطالعه نحوه ارتباط اين خواص با فرآيند شکل‏پذيري پليمرتجهيزات: دستگاه كشش، دستگاه برش دنبل براي تست كشش و همچنين برش نمونه جهت تست ضربه، دستگاهMFI ، دستگاه اندازه گيري HDT وVSP، دستگاه سختي سنج (Shore A&D)، دستگاه اندازه گيري مدول خمشي، دستگاه ضريب انبساط حرارتي، دستگاه اندازه گيري مقاومت ضربه، دستگاه ناچ زني، الك برقي، مخلوط كننده، آون