آزمايشگاه تحقيقات پليمرها

آزمايشگاه تحقيقات پليمرها

دکتر حميد گرمابي

تکنسین: مهندس طاهره سماعی يکتا

  • معرفي

هدف: فراهم كردن امکانات و فضاي لازم براي پروژه هايي که نياز به Set up خاص دارند.دستگاه DSC و دستگاه التراسونیک پروب دار و تجهيزات:آون ، آون خلا ، ترازوی چهار رقم اعشار، آون با لامپ UV، کوره، ميکروسکوپ نوري، سختي سنج Indentation، ترازوي دقيق تا محدوده سه کيلوگرم.