کارگاه پلاستيک

کارگاه پلاستيک

دکتر حسين نازک دست

تکنسین:مهندس رضا قشلاقی

  • معرفي

هدف: آشنايي با فرايندهاي شکل دهي وانواع تکنولوژي هاي ساخت محصولات پلاستيکي و ايجاد فرصت هاي لازم براي تحقيقات در زمينه هاي آميزه سازي، فرايند شکل دهي و تعيين مشخصات رئولوژيکي مذاب هاي پليمري با استفاده از ماشين آلات و دستگاه‏هاي صنعتي و نيمه صنعتي.

تجهيزات: اكسترودر تك پيچه مجهز به لوازم و ابزار كنترل دقيق براي آموزش فرايندهاي توليد لوله، نوار، فيلم و الياف مصنوعي، اكسترودر صنعتي همراه با تجهيزات كامل خط توليد لوله، ماشين قالب ريزي تزريقي صنعتي، يك دستگاه مخصوص فرايند شكل دهي حرارتي، يك دستگاه اكسترودر تك پيچه قالب ريزي دمشي، فشاري و پخت قطعات پلاستيكي، اكسترودر دوپيچه آميزه ساز مدولار با قابليت تغذيه خوراك از چند منطقه مجهز به سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري بسيار مناسب براي تحقيقات در زمينه هاي اختلاط ساز، اختلاط واكنشي، آميزه سازي ضمن اينكه با تركيب نمودن اين دستگاه با انواع داي ها مي توان در زمينه فرايندهاي توليد دمشي فيلم، ورق و پروفيل نيز تحقيق كرد، يك دستگاه ويسكومتر ديناميكي مجهز به سيستم هاي سخت افزار و نرم افزاري بسيار مناسب براي اندازه گيري مشخصات رئولوژيكي مذاب ها و آميزه هاي پليمري و تحقيقات در زمينه رئولوژي، يك دستگاه ويسكومتر موئين از نوع استاتيك براي مطالعه رفتار جريان و تعيين فرايند پذيري مذابها و آميزه هاي پليمري.