کارگاه لاستيک

کارگاه لاستيک

دکتر علي اصغر کتباب

تکنسین:مهندس عیسی بابالو

  • معرفي

هدف: آشنايي با روش هاي مختلف مخلوط کردن مواد با لاستيک ها و توليد آميزه‏هاي لاستيکي و پخت اين آميزه‏ها با پرس هاي حرارتي کنترل شده و بررسي خواص فيزيکي محصولات به دست آمده.

تجهيزات: بنبوري، غلتك، رئومتر، دستگاه پرس پخت، دستگاه برش نمونه، تنسومتر، دستگاه سختي سنج، دستگاه اندازه گيري سايش، دستگاه اندازهگيري خستگي، دستگاه برش نمونه، دستگاه برش لاستيك خام( گيوتين)، آون، ترازو با دقت هاي مختلف