کارگاه پليمريزاسيون

کارگاه پليمريزاسيون

دکتر وحيد حدادي اصل

تکنسین:شهرام آزادنيا

  • معرفي

هدف: آموزش روش هاي نيمه صنعتي پليمريزاسيون و آماده کردن دانشجويان جهت کار با رآکتور صنعتي توليد پليمرها

تجهيزات: دستگاه پايلوت غير مداوم چند منظوره براي توليد رزين هاي ترموست مانند پلي استرها، الكيدها و غيره و هم چنين ترموپلاستيك هاي اموسيوني مانند پلي وينيل استات ها، دستگاه پايلوت Batch با حجم هاي مختلف و كنترل نيمه خودكار، دستگاه پايلوت Batch با حجم هاي مختلف و كنترل تمام اتوماتيك، 3 دستگاه رآكتور Batch چند منظوره