آزمايشگاه كنترل كيفيت روكش هاي سطح

آزمايشگاه كنترل كيفيت روكش هاي سطح

سيدمحسن محسني بزرگي

تکنسین: مهندس طاهره سماعی يکتا

  • معرفي

هدف: آشنايي با خواص فيزيکي، مکانيکي و شيميايي روکش هاي سطح به صورت نمونه هاي تر و خشک.

اين آزمايشگاه، با کسب مجوز از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي ارايه خدمات به بخش صنعت در آزمون هاي کنترل کيفي آماده است.

تجهيزات: گريندومتر، كريپتومتر، ويسكومتر كربس استورمر، دستگاه گچي شدن، دستگاه جامي شدن، ضخامت سنج فيلم خشک و تر، دستگاه خمش، براقيت سنج، دستگاه ضربه زدن، دستگاه شست وشوي رنگ پلاستيک، دستگاه زمان خشك شدن اتوماتيک، دستگاه سختي سنج آونگي، دستگاه سختي سنج اسكلرومتر، تست بارشي، ويسکومتر رئومات، آون