آزمايشگاه كنترل كيفيت روكش هاي سطح

آزمايشگاه كنترل كيفيت روكش هاي سطح

دکتر سيدمحسن محسني بزرگي

تکنسین: مهندس طاهره سماعی يکتا

  • معرفي

هدف: آشنايي با خواص فيزيکي، مکانيکي و شيميايي روکش هاي سطح به صورت نمونه هاي تر و خشک.اين آزمايشگاه، با کسب مجوز از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي ارايه خدمات به بخش صنعت در آزمون هاي کنترل کيفي آماده است.تجهيزات: گريندومتر، كريپتومتر، ويسكومتر كربس استورمر، دستگاه گچي شدن، دستگاه جامي شدن، ضخامت سنج فيلم خشک و تر، دستگاه خمش، براقيت سنج، دستگاه ضربه زدن، دستگاه شست وشوي رنگ پلاستيک، دستگاه زمان خشك شدن اتوماتيک، دستگاه سختي سنج آونگي، دستگاه سختي سنج اسكلرومتر، تست بارشي، ويسکومتر رئومات، آون، فیلم کش های مختلف، دستگاه QUV و دستگاه پخت رنگ UV و دستگاه تست سایش Taber  و دستگاه تست چسبندگی pull-off