جستجو
از
تا
 

 

 

برنامه ترمی دروس کارشناسی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

کارگاه پوشش های پودری با همکاری اساتید دانشگاه و صنعت آلمان برگزار می شود

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

اولین همایش ملی نقش رئولوژی در فناوری های مرتبط

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

لینک مرکز اندازه شناسی سازمان ملی ایران

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

قطب سامانه هاي نانو پليمري و هوشمند دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ