جستجو
از
تا
 

 

 

مصاحبه دکتری ۹۷ (new)

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

سومین همایش سالانه رئولوژي

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

لینک مرکز اندازه شناسی سازمان ملی ایران

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ

قطب سامانه هاي نانو پليمري و هوشمند دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ