سومین همایش سالانه رئولوژي

 

سومین همایش ملی رئولوژي از سوي انجمن رئولوژي ایران طی روزهاي 12و 13تیرمـاه 1397در دانشـکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود.

از کلیه اساتید، دانشجویان و متخصصان مراکز علمی و صنعتی دعوت میشود تا با ارسال مقاله و شرکت فعال خـوددر برگزاري هر چه پربارتر این همایش نقشآفرینی کننـد. لازم بـه ذکـر اسـت، سـخنرانیهـاي کلیـدي از سـوي متخصصان شاخص علم رئولوژي در زمینههاي موضوعی همایش به همراه کارگاه رئومتري به شرکت کنندگان ارائـه خواهد شد.

براي ارسال مقاله و ثبت نام به سایت انجمن مراجعه فرمایید.

 

تاریخ و محل برگزاري: 12و 13تیرماه 1397دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

محورهاي همایش:

- رئولوژي تعلیق ها، کلوئیدها و امولسیون ها

- رئولوژي مذاب وکاربردهاي آن

- رئولوژي غیرخطی

- مکانیک سیالات غیرنیوتونی

- رئولوژي درکنترل کیفیت

- ژل ها و سامانه هاي خودگردایشی

- زیست مواد و سامانه هاي زیستیتاريخ هاي مهم:

 

فراخوان اولیه

20 دی 1396 تا 20 فروردین 1397

اعلام پذیرش

15 تا 20 خرداد  1397

دریافت پوستر مقالات

8و 9  تیرماه 1397

روز برگزاری

12و 13 تیرماه 1397

 

 

 

 

 

 

  

64542437-09302307582 : شماره تماس

www.ir-sor.com:سایت

فایل پوستر

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ| | تاريخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳