مصاحبه دکتری ۹۷ (new)

به اطلاع ميرساند کليه پذيرفته شدگان می بايست حداقل يکساعت زودتر درجلسه حضور يابند.برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری به تفکیک در لینکهای زیر قرار داردزمانبندی مصاحبه دکتری پلیمر

زمانبندی مصاحبه دکتری رنگ

 

ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲