مصاحبه دکتری ۹۸

 

مهندسی پليمر-رنگ در مورخ 98/3/27

مهندسی پليمر-پلیمردر مورخ 98/3/28 و 98/3/29 برگزار می گردد.ضمنا"زمانبندی دقيق مصاحبه شوندگان متعاقبا اعلام خواهد شد.

ارسال کننده خبر: مهندسي پليمر و رنگ| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱