افراد

دکتر عزيزه جوادي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: ajavadi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542410

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/ajavadi

  • سوابق تحصیلی


رزومه


دکتراي مهندسي پليمر دانشگاه صنعتي اميرکبير 1387

کارشناسي ارشد مهندسي پليمر دانشگاه تهران 1376

کارشناسي مهندسي شيمي (گرايش پليمر) دانشگاه صنعتي امير کبير 1364