نام : مهندس مریم امجدی

مسئولیت:مسئول شبکه و مرکز کامپیوتر دانشکده

شماره تلفن:64542418

نام : شهرام آزادنيا

مسئولیت:مسئول کارگاه پلیمریزاسیون

شماره تلفن:64542463

نام : مهندس عیسی بابالو

مسئولیت:کارشناس کارگاه الاستومر

شماره تلفن:64542462

نام : مهندس مهشید باستانی

مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه خواص فيزيکی و مکانيکی پليمرها

شماره تلفن:64542412

نام : فرشته جلالی

مسئولیت:مسئول دفتر دانشکده

شماره تلفن:64542400

نام : مهندس طاهره سماعی يکتا

مسئولیت:مسئول آزمایشگاههای تحقيقات پليمرها و کنترل کيفيت روکش های سطح

شماره تلفن:64542443

نام : مجتبی شرفی

مسئولیت:کمک کارشناس کامپيوتر

شماره تلفن:64542408

نام : فريده طالبی

مسئولیت: کارشناس دفتر پژوهشی

شماره تلفن:64542417

نام : مهندس احمد عطايي فر

مسئولیت:کارشناس کارگاه کامپوزيت

شماره تلفن:64542414

نام : مهندس عاطفه علی مددی

مسئولیت:کارشناس آزمايشگاه شيمی آلی

شماره تلفن:

نام : مریم فراهانی

مسئولیت:مسئول آموزش کارشناسی

شماره تلفن:64542447

نام : مژده فراهانی

مسئولیت:مسئول تحصیلات تکمیلی (دکتری)

شماره تلفن:64542424

نام : مهندس زینب قدمعلی

مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه شناسايی مواد پليمری

شماره تلفن:64542456

نام : مهندس رضا قشلاقی

مسئولیت:کارشناس کارگاه پلاستیک

شماره تلفن:64542461

نام : علی اکبر کیوان نسب

مسئولیت:کارپرداز

شماره تلفن:64542422

نام : مهندس هاشم وجر

مسئولیت:کارشناس کارگاه توليد روکشهای سطح

شماره تلفن:64542414

نام : فاطمه عبدالمحمدی

مسئولیت:متصدی امور دفتری

شماره تلفن:64542474

نام : غلام عباس حاجی بیگی

مسئولیت:مدیر مالی و اداری

شماره تلفن:64542416

نام : مژگان صفرزاده

مسئولیت:مسئول تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد)

شماره تلفن:64542448

نام : احمد احمدی

مسئولیت:مسئول ساختمان

شماره تلفن:64542458