اطلاعات کلی

 

مرکز کامپيوتر دانشکده مهندسی پليمر و رنگ  دارای دو سايت کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد

 

 

 

امکانات

مرکز کامپيوتر دانشکده مجهز به file server و print server است.سه دستگاه اسکنر ، دو دستگاه پرينتر و 40 دستگاه کامپيوتر از جمله امکانات موجود در دو سايت می باشد.تمامی کامپيوتر ها مجهز به CD writer و DVD writer می باشد.

دانشکده مجهز به  wireless می باشد.