مسئولین دانشکده
آقای دکتر مرتضی ابراهیمی
ریاست دانشکده

پست الکترونیکی: Ebrahimiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۴۰ 

 
 


آقای دکتر جواد مختاری
معاون پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین‌الملل دانشکده

پست الکترونیکی: mokhtarijaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۳۸ 

 آقای دکتر مهدی توحیدیان
معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده

پست الکترونیکی:
mahdi.tohidianaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۸۱
 
 

 
  

آقای دکتر ناصر محمدی
مدیر گروه صنایع پلیمر

پست الکترونیکی: mohamadiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۰۶

 

آقای دکتر منوچهر خراسانی 
مدیر گروه صنایع رنگ

پست الکترونیکی: khorasani.maut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۸۵


 
خانم دکتر شاداب باقری خولنجانی
مدیر گروه صنایع پلیمریزاسیون 


پست الکترونیکی: 
s.bagheriaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۲۶  
 

 

آقای مهندس سید علی ایمنی
مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشکده

پست الکترونیکی: imeni_mechgmail.com
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۴۳
 
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 12794 بار   |   دفعات چاپ: 1119 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر