مسئولین دانشکدهآقای دکتر حمید گرمابی
ریاست دانشکده


پست الکترونیکی:
garmabiaut.ac.ir
تلفن:+۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۲۸ 
./cv/2247/علی%20اصغر%20کت%20باب

آقای دکتر علی اصغر کتباب
معاون پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین‌الملل دانشکده


پست الکترونیکی: Katbabaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۳۳ 


خانم دکتر عزیزه جوادی
معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده


پست الکترونیکی: Ajavadiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۱۰
 
 

 


آقای دکتر مجید کوه‌خیل
مدیر مالی و اداری دانشکده 


پست الکترونیکی: Alirezakaut.ac.ir

تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۱۶


 


آقای دکتر مهدی رفیع زاده
مدیر گروه صنایع پلیمریزاسیون 


پست الکترونیکی: Mehdiaut.ac.ir

تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۰۵
 


 


آقای دکتر سیدرضا غفاریان عنبران
مدیر گروه صنایع پلیمر

پست الکترونیکی: Sr_ghaffarianaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۰۲


 


آقای دکتر مرتضی ابراهیمی
مدیر گروه صنایع رنگ

پست الکترونیکی: Ebrahimiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۴۰CAPTCHA
دفعات مشاهده: 2284 بار   |   دفعات چاپ: 142 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر