کارکنانخانم مهندس مریم امجدی
مسئول شبکه و مرکز کامپیوتر دانشکده
پست الکترونیکی: Amjadiaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۱۸ ۲۱ ۹۸+خانم مهندس مهشید باستانی
کارشناس آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
پست الکترونیکی: bastaniaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۱۲ ۲۱ ۹۸+آقای مهندس رضا قشلاقی
کارشناس کارگاه فرآورش پلیمرها
مسئول انبار شیمیایی
پست الکترونیکی: r.gheshlaghiaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۶۱ ۲۱ ۹۸+خانم فرشته جلالی نهاوندی 
مسئول دفتر دانشکده
پست الکترونیکی: f.jalaliaut.ac.ir
تلفن:۶۴۵۴۲۴۰۰ ۲۱ ۹۸+خانم مهندس عاطفه علی مددی
کارشناس آزمایشگاه شیمی آلی
پست الکترونیکی: alimadadi۲۰۰۰gmail.com
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۸۲ ۲۱ ۹۸+
آقای مهندس عیسی بابالو
کارشناس کارگاه الاستومر
پست الکترونیکی: e.babalouaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۶۲ ۲۱ ۹۸+


خانم مهندس طاهره سماعی یکتا
کارشناس آزمایشگاه تحقیقات پلیمرها
و آزمایشگاه فنآوری پوشش‌های آلی و کنترل کیفیت
پست الکترونیکی: yektaaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۴۳ ۲۱ ۹۸+آقای شهرام آزادنیا
مسئول کارگاه پلیمریزاسیون
پست الکترونیکی: Azadniaaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۶۳ ۲۱ ۹۸+آقای مهندس مهدی یاوری
کارشناس کامپیوتر
پست الکترونیکی: m.yavariaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۰۸ ۲۱ ۹۸+


خانم مژده مزرعه فراهانی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
پست الکترونیکی: mojdehfarahaniaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۲۴ ۲۱ ۹۸+


خانم مژگان صفرزاده
کارشناس آموزش
پست الکترونیکی: mnsafarzadehaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۴۸ ۲۱ ۹۸+
خانم فاطمه عبدالمحمدی
کارشناس پشتیبانی
پست الکترونیکی: f.abdolmohamadiaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۷۴ ۲۱ ۹۸+آقای احمد احمدی
مسئول ساختمان
پست الکترونیکی: 
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۵۸ ۲۱ ۹۸ +


آقای علی اکبر کیوان نسب
امین اموال و مسئول خرید
پست الکترونیکی: 
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۲۲ ۲۱ ۹۸+


آقای مهندس احمد عطایی فر 
کارشناس کارگاه کامپوزیت
پست الکترونیکی: 
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۱۴ ۲۱ ۹۸+


خانم مهندس ندا ویسی
کارشناس آزمایشگاه آنالیز پلیمرها
پست الکترونیکی: n.veisiaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۵۶ ۲۱ ۹۸+
خانم فریده طالبی
کارشناس پژوهشی
پست الکترونیکی: 
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۱۷ ۲۱ ۹۸+


خانم مریم فراهانی
کاردان خدمات آموزشی 
پست الکترونیکی: 
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۱۷ ۲۱ ۹۸+

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 712 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر