فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
101
MATLAB ابزاری برای مهندسین فردا جلد اول: آموزش و کاربرد
فرهاد شریف,مهدی مصطفائیان
1390
ایران
تألیف
102
MATLAB ابزاری برای مهندسین فردا جلددوم: محاسبات عددی
فرهاد شریف,مهدی مصطفائیان
1390
ایران
تألیف
103
Effects of Environmental Conditions on Degradation of Automotive Coatings (chapter 16 in New Trends and Developement in Automotive Industries)
سیدمحسن محسنی,بهرام رمضان زاده کراتی,حسین یاری
1389
Croatia (Hrvatska)
تألیف یک فصل کتاب
104
مخلوتهای بلیمری { الیاز}
احمد عارف آذر,شیرین شکوهی
1389
ایران
تألیف
105
مبانی علوم و تکنولوژی پلی وینیل کلراید (پی وی سی)
مرتضی ابراهیمی ,رزا خاکباز
1389
ایران
تألیف
106
رنگرزی الیاف مصنوعی و استات سلولز
علیرضا خسروی,کمال الدین قرنجیگ,مژگان حسین نژاد
1389
ایران
تألیف
107
پلیمرهای مورد استفاده در عایق‌های الکتریکی- پوشش‌ها و مواد قالبگیری مورد استفاده در صنعت برق وکابلهای قدرت
گیتی میرمحمدصادقی
1389
ایران
تألیف
108
هوازدگی رنگ ها و پوشش ها
سید محمود کثیریها,فرشته رضایی
1388
ایران
تألیف
109
فرآیند ها و تجهیزات سالن رنگ خودروسازی
علی اصغر صباغ الوانی,مهدی فرزادی,رضا درویشی
1388
ایران
تألیف
110
دینامیک و کنترل فرآیندها
مهدی رفیع زاده
1388
ایران
تألیف
111
کاربرد پلیمرها در معماری
زهرا قیابکلو,وحید حدادی اصل
1387
ایران
تألیف
112
شیمی فیزیک پلیمرها
ناصر محمدی
1387
ایران
تألیف
113
کاربردها پلیمرها در پزشکی( جلد دوم ) پروتزهای پلیمری
وحید حدادی اصل,یوسف محمدی
1387
ایران
تألیف
114
کاربرد پلیمرها در پزشکی (جلد اول)زیست سازگاری پلیمرها و پلیمرهای زیست سازگار
وحید حدادی اصل,رعنا ایمانی
1387
ایران
تألیف
115
پلی اولفین ها (چاپ اول)
صادق عابدی,وحید حدادی اصل
1386
ایران
تألیف
116
رزین ها و پوشش های پایه آبی (روش تهیه فرمولاسیون و کاربرد )
مرتضی ابراهیمی ,سید محمود کثیریها,اسمعیل اکبری نژاد
1386
ایران
تألیف
117
پلیمریزاسیون کئوردیناسیونی الفین ها
صادق عابدی,وحید حدادی اصل
1386
ایران
تألیف
118
پلیمریزاسیون های کنترل شده /زنده
محمدزمان نجفی ,مهدی سلامی کلجاهی,وحید حدادی اصل
1386
ایران
تألیف
119
سنتزپلیمرها
فرامرز افشار طارمی,سعید پورمهدیان
1386
ایران
تألیف
120
مبانی مهندسی پلیمریزاسیون (جلد چهارم)طراحی راکتورهای پلیمری
وحید حدادی اصل
1386
ایران
تألیف
121
مقدمه ای بر کاربرد نانو فناوری در پلیمرها
وحید حدادی اصل,وحید کریم خانی
1386
ایران
تألیف
122
مقدمه ای بر کاتالیزورهای زیگلر -ناتا
وحید حدادی اصل,مهدی سلامی کلجاهی
1386
ایران
تألیف
123
روشهای آزمون الکتروشیمیایی به روش جریان مستقیم
علی اصغر سرابی داریانی
1385
ایران
ترجمه
124
نگاهی نو به مبانی مدیریت صنعتی
وحید حدادی اصل
1385
ایران
تألیف
125
تکنولوژی پلیمرها -مبانی مهندسی پلیمریزاسیون (جلد اول)ویرایش دوم
وحید حدادی اصل
1385
ایران
تألیف