فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
126
مبانی مهندسی پلیمریزاسیون (جلد دوم) واکنشهای پلیمریزاسیون(ویرایش دوم)
وحید حدادی اصل
1385
ایران
تألیف
127
آنالیز مکانیکی دینامیکی
هما عاصم پور,عباس شیخ,ابوالفضل کیانی
1385
ایران
تألیف
128
اصول طراحی و تحلیل در انتقال جرم
سعید پورمهدیان
1384
ایران
ترجمه
129
مواد افزودنی رنگ
سید محمود کثیریها,طاهره سماعی یکتا
1384
ایران
تألیف
130
مبانی مهندسی پلیمریزاسیون (جلد سوم) روشهای پلیمریزاسیون
وحید حدادی اصل,حسین بوهندی
1383
ایران
تألیف
131
پیشرفت هایی در شیمی و تکنولوژی مواد رنگزای آلی
کمال الدین قرنجیگ,علیرضا خسروی,سعید فرخ پی
1382
ایران
ترجمه
132
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی،پلیمر،نساجی،متالوژی
مهدی رفیع زاده
1382
ایران
تألیف
133
مبانی تخریب و پایدارسازی پلیمر
هما عاصم پور
1382
ایران
ترجمه
134
راهنمای MATLAB
مهدی رفیع زاده,علی مالکی
1381
ایران
ترجمه
135
مبانی تخریب و پایدارسازی پلیمر
هما عاصم پور
1381
ایران
ترجمه
136
پیگمنت های صدفی
سید محمود کثیریها,مسعود جمشیدی
1381
ایران
تألیف
137
اسفنجهای پلی یورتان منعطف
گیتی میرمحمدصادقی
1380
ایران
ترجمه
138
مبانی مهندسی پلیمریزاسیون(جلداول)تکنولوژی پلیمرها
وحید حدادی اصل
1380
ایران
تألیف
139
مبانی مهندسی پلیمریزاسیون (جلد دوم) واکنشهای پلیمریزاسیون
وحید حدادی اصل
1380
ایران
تألیف
140
شیمی پلیمر
وحید حدادی اصل,فاطمه میرخلیل زاده ارشادی,ساناز پورمند
1380
ایران
ترجمه
141
اصول شیمی و کاربرد مواد رنگزا
سیامک مرادیان
1380
ایران
ترجمه
142
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی،پلیمر،نساجی،متالوژی
مهدی رفیع زاده
1379
ایران
تألیف
143
سنتز پلیمرها
فرامرز افشار طارمی,سعید پورمهدیان
1379
ایران
ترجمه
144
رنگرزی الیاف مصنوعی و استات سلولز
علیرضا خسروی,کمال الدین قرنجیگ
1379
ایران
تألیف
145
مقدمه ای بر پوشش های دریایی،حفاظتی
سید محمود کثیریها
1379
ایران
تألیف
146
تولید صنعتی مواد رنگزای آلی و مواد واسطه
سیامک مرادیان,سعید فرخ پی
1378
ایران
ترجمه
147
دائره المعارف ایمنی و بهداشت کار
هما عاصم پور
1378
ایران
ترجمه
148
ساخت و شناسایی رنگهای نساجی(به روش های آزمایشگاهی)
علیرضا خسروی,محسن حاجی شریفی
1378
ایران
تألیف
149
طراحی تصفیه خانه های پساب صنایع نساجی
علیرضا خسروی,مرتضی حسینیان
1378
ایران
تألیف
150
Imaging and image analysis applications ED.B pourdeyhini
حمید گرمابی,محمدرضا کمالی
1377
ایران
تألیف