فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
151
اصول علم و تکنولوژی رنگ
سیامک مرادیان
1377
ایران
تألیف
152
سنتز پلیمرها
فرامرز افشار طارمی,سعید پورمهدیان
1375
ایران
تألیف
153
رنگرزی الیاف مصنوعی و استات سلولز
علیرضا خسروی,کمال الدین قرنجیگ
1374
ایران
تألیف
154
طراحی تصفیه خانه های پساب صنایع نساجی
علیرضا خسروی,مرتضی حسینیان
1368
ایران
تألیف
155
ساخت و شناسایی رنگهای نساجی(به روش های آزمایشگاهی)
علیرضا خسروی,محسن حاجی شریفی
1365
ایران
تألیف
156
مدیریت بازاریابی در صنعت رنگ
سید محمود کثیریها,مهدی حسین زاده اردکانی
0
ایران
تألیف
157
Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane (POSS) Polymer Nanocomposites : From Synthesis to Applications
حسین یحیایی,سیدمحسن محسنی
0
Netherlands
تألیف یک فصل کتاب
7
بعدی
آخرین