فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
51
پلاستیک‌ها ـ تعیین رفتار خزشی قسمت ۲: خزش خمشی با استفاده از بارگذاری سه نقطه‌ای
ماسیس اکبریان کنارکی,عزیزه جوادی,مهشید باستانی,اعظم جلالی آرانی,طاهره سماعی یکتا,عاطفه علی مددی,زینب قدمعلی,گیتی میرمحمدصادقی
1396
ایران
تدوین
52
پلاستیک‎ها تعیین خواص ضربه چارپی - قسمت ۱: آزمون ضربه با دستگاه تجهیز نشده
ماسیس اکبریان کنارکی,عزیزه جوادی,مهشید باستانی,اعظم جلالی آرانی,طاهره سماعی یکتا,عاطفه علی مددی,زینب قدمعلی,گیتی میرمحمدصادقی
1396
ایران
تدوین
53
Polyurethane polymers : chapter 7‎ Composites and Nanocomposites of PU Polymers Filled With POSS Fillers
حسین یحیایی,سیدمحسن محسنی
1396
Netherlands
تألیف یک فصل کتاب
54
تخریب و پایدارسازی پلیمرها در برابر اشعه ماوراء بنفش
ناصر محمدی,مهدی محمدی
1395
ایران
ترجمه
55
Graphene Oxide, Fundamentals and Applications
محسن معظمی گودرزی,سیدحامدابوطالبی,فرهاد شریف
1395
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
56
Multifunctional Systems for Combined Delivery, Biosensing and Diagnostics
محمد امین شامخی,حمید مهدوی,حمید میرزاده,احمد ربیعی,داود محبی کلهری,محمدرضا باغابان اسلامی نژاد
1395
Netherlands
تألیف یک فصل کتاب
57
Advanced Surfaces for Stem Cell Research Superficial Mechanical and Physical Properties of Matrix Microenvironment as Stem Cell Fate Regulato
محسن شهروسوند,گیتی میرمحمدصادقی,علی سلیمی
1395
United States
تألیف یک فصل کتاب
58
ضد اکساینده ها در سامانه های پلیمری
ناصر محمدی,کاوه فرزادکیا,سپیده نوروزی
1394
ایران
ترجمه
59
پلاستیک‎ها ـ تعیین مقاومت ضربه ای به روش چارپی-روش آزمون قسمت ۲: آزمون ضربه با دستگاه تجهیز شده
ماسیس اکبریان کنارکی,عزیزه جوادی,مهشید باستانی,اعظم جلالی آرانی,طاهره سماعی یکتا,عاطفه علی مددی,ژیلا مشایخی
1394
ایران
تدوین
60
مبانی مهندسی پلیمریزاسیون (جلد سوم) روشهای پلیمریزاسیون -ویرایش دوم
وحید حدادی اصل,حسین بوهندی
1394
ایران
تألیف
61
Encyclopedia of Polymer Blends
حسین نازک دست
1394
United States
تألیف یک فصل کتاب
62
پلاستیکها- آزمونه های چند منظوره
عزیزه جوادی,زهرا توکلیان اردکانی,الهام ابراهیم,یاسمن پرسه,عباس پور رشیدی,مریم سیری,ذاکر حسین جعفری,یوسف جهانی,مهدی خانی,منصور مهدی زاده,علی
1394
ایران
تدوین
63
مقدمه ای بر فرآورش لاستیک
اعظم جلالی آرانی,مجید رضایی آبادچی
1394
ایران
ترجمه
64
پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی- سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن (PE)، پلی پروپیلن (PP) و پی وی
محسن معصومی,علیرضا کریمی ,زاهد احمدی,امیررضا احمدی مطلق,نوید اژدری ,جمشید ایلاتی خامنه,غلامرضا پیرچراغی,افشین ثنایی,مرضیه حجازی,مسعود رشیدی
1394
ایران
تدوین
65
پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی- سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن (PE)، پلی پروپیلن (PP) و پی وی
محسن معصومی,علیرضا کریمی ,زاهد احمدی,امیررضا احمدی مطلق,نوید اژدری,جمشید ایلاتی خامنه,غلامرضا پیرچراغی,افشین ثنایی,مرضیه حجازی ,مسعود رشیدی
1394
ایران
تدوین
66
لاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی- سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن (PE)، پلی پروپیلن (PP) و پی وی س
محسن معصومی,علیرضا کریمی ,زاهد احمدی,امیررضا احمدی مطلق,نوید اژدری,جمشید ایلاتی خامنه,غلامرضا پیرچراغی,افشین ثنایی,مرضیه حجازی ,مسعود رشیدی
1394
ایران
تدوین
67
Compostable Polymers and Nanocomposites - A big chance for the Planet Earth
گیتی میرمحمدصادقی,مهسا سیاف
1394
Croatia (Hrvatska)
تألیف
68
نانوزیست فناوری: مبانی و کاربردها
زهرا شریعتی نیا,فرامرز افشار طارمی
1394
ایران
تألیف
69
مبانی و کاربرد افزودنی های معدنی در پلیمرها
ناصر محمدی,کاوه فرزادکیا,مهدی محمدی
1394
ایران
ترجمه
70
پلاستیک ها- گرماسنجی روبشی تفاضلی- تعیین زمان ها و دماهای منحنی ، آنتالپی واکنش ودرجه تبدیل
گیتی میرمحمدصادقی,سیده عظمت میری قلعه سری,مجتبی ابراهیمیان,علی بزرگی,محمد صبرآموز,فرزانه طبری نیا,فرانک کاوییان,سید حسین نظام زاده قلعه سری
1393
ایران
تدوین
71
پلاستیکها- گرما سنجی روبشی تفاضلی- قسمت ۴- تعیین ظرفیت گرمایی ویژه
گیتی میرمحمدصادقی,سیده عظمت میری قلعه سری,امیراسلامیان فخر,علی بزرگی,مریم جعفری,مهسا سیاف,محمد صبرآموز,شیوا فتحی,فرزانه طبری نیا
1393
ایران
تدوین
72
پلیمرها- چندلایه های پلیمری- شناسایی با استفاده از ریز طیف سنجی تبدیل فوریه - روش آزمون
گیتی میرمحمدصادقی,سیده عظمت میری قلعه سری,امیراسلامیان فخر,علی بزرگی,مریم جعفری,مهسا سیاف,محمد صبرآموز,شیوا فتحی,فرزانه طبری نیا,ساناز نوحی
1393
ایران
تدوین
73
چسب ها - روش های آزمون چسب های هادی جریان الکتریسیته ایزوتروپیک: ۲- تعیین خواص الکتریکی به منظور استفاده در مونتاژ قطعات الکتریکی
گیتی میرمحمدصادقی,عدالت تیزپر,شبنم اشهری,نغمه ستوده روش,سعید صفوی,علی عباسی جهان آباد,عزت علوی کیا,رحیم فرجی,زهرا قاسمی
1393
ایران
تدوین
74
چسب ها - روش های آزمون چسب های هادی جریان الکتریسیته ایزوتروپیک- ۸- روشهای آزمون مهاجرت الکتروشیمیایی
گیتی میرمحمدصادقی,عدالت تیزپر,شبنم اشهری,نغمه ستوده روش,سعید صفوی,علی عباسی جهان آباد,عزت علوی کیا,رحیم فرجی,زهرا قاسمی
1393
ایران
تدوین
75
چسب ها - قسمت ۵- روش های آزمون چسب هادی الکتریسیته ایزو تروپیک - قسمت ۵ - تعیین خستگی برشی
گیتی میرمحمدصادقی,عدالت تیزپر,شبنم اشهری,نغمه ستوده روش,سعید صفوی,علی عباسی جهان آباد,عزت علوی کیا,رحیم فرجی,زهرا قاسمی
1393
ایران
تدوین