فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
76
چسب ها- روش های آزمون چسب های هادی جریان الکتریسیته ایزوتروپیک قسمت ۱- روش های آزمون کلی
گیتی میرمحمدصادقی,عدالت تیزپر,شبنم اشهری,نغمه ستوده روش,سعید صفوی ,علی عباسی جهان آباد,عزت علوی کیا,رحیم فرجی ,زهرا قاسمی,علیرضا مجرد
1393
ایران
تدوین
77
چسب ها- روش های آزمون چسب های هادی جریان الکتریسیته - قسمت ۴ - تعیین خواص استحکام برشی و مقاومت الکتریکی قطعات الکترونیکی
گیتی میرمحمدصادقی,عدالت تیزپر,شبنم اشهری,نغمه ستوده روش,سعید صفوی,علی عباسی جهان آباد,عزت علوی کیا,رحیم فرجی,زهرا قاسمی,علیرضا مجرد
1393
ایران
تدوین
78
چسبها - روش های آزمون چسب های هادی جریان الکتریسیته ایزوتروپیک - قسمت ۳-تعیین خواص انتقال حرارت
گیتی میرمحمدصادقی,عدالت تیزپر,شبنم اشهری,سعید صفوی,نغمه ستوده روش,علی عباسی جهان آباد,عزت علوی کیا,رحیم فرجی,زهرا قاسمی
1393
ایران
تدوین
79
چسبها- روش های آزمون چسب های هادی جریان الکتریستیه ایزوتروپیک - قسمت ۶- تعیین مقاومت ضربه برشی با روش پاندولی
گیتی میرمحمدصادقی,عدالت تیزپر,شبنم اشهری,نغمه ستوده روش,سعید صفوی,علی عباسی جهان آباد,عزت علوی کیا,رحیم فرجی,زهرا قاسمی
1393
ایران
تدوین
80
چسبها- روش های آزمون چسبهای هادی جریان الکتریسیته - قسمت ۷- روشهای آزمون زیست محیطی
گیتی میرمحمدصادقی,عدالت تیزپر,شبنم اشهری,نغمه ستوده روش,سعید صفوی,علی عباسی جهان آباد,عزت علوی کیا,رحیم فرجی,زهرا قاسمی
1393
ایران
تدوین
81
پلیمرها-تعیین دمای انتقال شیشه ای به روش آنالیزدینامیکی مکانیکی - روش آزمون
گیتی میرمحمدصادقی,سیده عظمت میری قلعه سری,امیراسلامیان فخر,علی بزرگی,مریم جعفری,مهسا سیاف,محمد صبرآموز
1393
ایران
تدوین
82
AFM, SPM, STM and TEM Techniques: Brilliant Techniques in Characterization of Block Copolymer Self-Assembly Nanostructures
گیتی میرمحمدصادقی,مهسا سیاف
1393
Spain
تألیف یک فصل کتاب
83
اصول اولیه فرآیندهای شیمیایی - موازنه مواد وانرژی
گیتی میرمحمدصادقی
1393
ایران
ترجمه
84
شیمی و فرآیند سل-ژل و کاربرد آن در پوشش های هیبریدی آلی-معدنی
سیدمحسن محسنی
1393
ایران
تألیف
85
پلیمرهای رسانا
وحید حدادی اصل
1393
ایران
تألیف
86
پلیمرهای قابل تبدیل به کمپوست
گیتی میرمحمدصادقی,عظمت میری
1393
ایران
ترجمه
87
برچسب گذاری اقلام نهایی حاوی - پلاستیک ها و پلیمرها)به شکل پوشش ها یا افزودنی ها( همراه با کاغذ و دیگر زیرآیندها، طراحی شده برای کمپوست سازی
گیتی میرمحمدصادقی,سیده عظمت میری قلعه سری,امیراسلامیان فخر,علی بزرگی,مریم جعفری, مهسا سیاف
1392
ایران
تدوین
88
بسته بندی ارزیابی زیست تخریب پذیری - هوازی نهایی و تجزیه مواد بسته بندی تحت شرایط کنترل شده فرایند کمپوست سازی - روش تجزیه دی اکسید کربن آزا
گیتی میرمحمدصادقی,سیده عظمت میری قلعه سری,امیراسلامیان فخر,علی بزرگی, ریحانه بهبودی,رحمان جعفری بطرودی , مریم جعفری
1392
ایران
تدوین
89
پلاستیک ها تعیین زیست تخریب پذیری - هوازی مواد پلاستیکی نشان دارشده با - ( کربن ۱۱ ۱۴ C ( در محیط آبی یا کمپوست - روش آزمون
گیتی میرمحمدصادقی,سیده عظمت میری قلعه سری ,امیراسلامیان فخر ,علی بزرگی ,رحمان جعفری بطرود ,مریم جعفری
1392
ایران
تدوین
90
Nanostructured Polymer Blends
گیتی میرمحمدصادقی,مهسا سیاف
1392
Netherlands
تألیف یک فصل کتاب
91
کفپوش برای محیطهای ورزشی - کفپوش های داخل سالن-چندمنظوره
گیتی میرمحمدصادقی,فتح اله مضطرزاده,امین هوش افزا,زاهد احمدی,حمید پایروند,مصطفی پیچکا,محمد جوادی پور,سید حسین حسینی نژاد,سید مهدی رسولی
1392
ایران
تدوین
92
Chapter 1 in /"Nanomechanical analysis of high performance materials/ Chapter title " /Nanotribological characterization of polymeric nanocoatings, from fundamental to application
سیدمحسن محسنی,حسین یحیائی,حسین یاری,بهرام رمضان زاده کراتی
1392
United States
تألیف یک فصل کتاب
93
رزین ها و پوشش های پایه آبی (روش تهیه، فرمولاسیون و کاربرد)
مرتضی ابراهیمی ,سید محمود کثیریها,اسمعیل اکبری نژاد
1392
ایران
تألیف
94
نانوزیست فناوری: مبانی و کاربردها
زهرا شریعتی نیا,فرامرز افشار طارمی
1392
ایران
تألیف
95
ساخت مواد رنگزای آلی
کمال الدین قرنجیگ,مژگان حسین نژاد,علیرضا خسروی
1391
ایران
تألیف
96
VEHICLE ENGINEERING
سیدمحسن محسنی,حسین یاری,بهرام رمضان زاده کراتی
1391
United States
تألیف یک فصل کتاب
97
New Advances in Vehicular Technology and Automotive Engineering
سیدمحسن محسنی,بهرام رمضان زاده کراتی,حسین یاری,محسن معظمی گودرزی
1391
Croatia (Hrvatska)
تألیف یک فصل کتاب
98
شیمی رنگ: سنتز، خواص و کاربردهای مواد رنگزا و پیگمنت های آلی
علیرضا خسروی,کمال الدین قرنجیگ,سیامک مرادیان,مژگان حسین نژاد
1391
ایران
ترجمه
99
Material Recycling Trends and Perspectives Chapter 15
گیتی میرمحمدصادقی,مهسا سیاف
1390
Croatia (Hrvatska)
تألیف یک فصل کتاب
100
مقدمه ای بر فرآورش لاستیک
اعظم جلالی آرانی,مجید رضایی آبادچی
1390
ایران
ترجمه