فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
476
دلارام سیداحمدنیا
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
477
رضا عزتی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
478
ریحانه امینیان
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1398
479
زهرا خلیلی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
480
زهرا سلیمانی بالسین شریف ابادی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
481
زهرا گنجی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
482
سارا باجقلی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1398
483
سارا عبداله نژاد
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
484
ستاره حاجی شرفی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
485
ستایش بیدل
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
486
سحر زنده دل
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
487
سحر محمدی مزینانی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
488
سعید سبزه کار
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
489
سهیل ستوده کلام
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
490
سهیل ظهوری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
491
سیدعلی مظلومی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
492
سیدمحمد طباطبایی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
493
سیدمحمد موسوی فرد
مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دکتری
1398
494
سیدمحمدرضا عزتی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
495
سیده نرگس جلالی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
496
شیما قدیری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
497
صادق محمدخانی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
498
عرشیا غلامی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
499
علی رئیسی یکتا
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
500
علی محمد امیربستاقی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398