دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ- آزمایشگاه شیمی و تکنولوژی مواد رنگزا
آزمایشگاه شیمی و تکنولوژی مواد رنگزا

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  سرپرست: آقای دکتر جواد مختاری

   

 آزمایش/تستها: 

سنتز پیکرامیک اسید                                                                          
سنتز رنگدانه قرمز ۲                                                                      
سنتز رنگزای نارنجی ۲                                                                            
سنتز رنگدانه زرد ۴                                                                                                                                                  
سنتز رنگزای نفتول بلو بلک                                                         
سنتز رنگدانه پارا رد                                                                                  
سنتز رنگزای Naphthol yellow S                                                 
سنتز ماده واسطه اسید شفرز                                                                  
سنتز ماده واسطه پارا نیترو‌ استانیلید                                                
سنتز ماده واسطه پارا نیترو آنیلین                                                        
تکنیک شناسایی و خالص­سازی کروماتوگرافی لایه نازک          
خالص سازی با روش تبلور مجدد                                                

آشنایی با روش­های شناسایی مواد سنتز شده شامل طیف سنجی مادون قرمز، رزونانس مغناطیسی هسته، طیف سنجی نور مرئی-ماورا بنفش، طیف سنجی جرمی           عنوان دستگاهها/ابزار :

دستگاه تعیین نقطه ذوب دیجیتال                       
دستگاه تبخیر در خلا (روتاری)                                                                 
همزن آزمایشگاهی                                                                        
هیتر استیرر                                                                                   
آون آزمایشگاهی                                                                                                                     
ترازوی دو رقم اعشار 
                                            


 خلاصه ای  از فعالیتهای آزمایشگاه:
 
در این آزمایشگاه تجهیزات لازم برای سنتز و تست مواد رنگزا و انواع رنگدانه وجود دارد.  میانگین سالانه تعداد دانشجویانی که آموزش می بینند:
  
سالانه به طور میانگین در دو ترم آموزشی ، تعداد ۱۰ نفر از دانشجویان کارشناسی در این آزمایشگاه آموزش می بینند.

 

  شماره تماس:    ۶۴۵۴۲۴۳۸  (۲۱)  ۹۸+ 
  ایمیل:   
mokhtarijaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ:
http://aut.ac.ir/find-6.2284.2223.fa.html
برگشت به اصل مطلب