دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ- اخبار و رویدادها
مراسم بزرگداشت استاد دکتر فرامرز افشار طارمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مراسم بزرگداشت استاد برجسته پلیمر ایران، دکتر افشار طارمی با حضور جمعی از اساتید بزرگ پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پیشکسوتان و بزرگان تشکل های صنعتی ایران در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد.

 این آیین، به همت انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران و با همکاری انجمن ملی صنایع پلیمر ایران ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مجله بسپار، بنیاد ملی نخبگان و تعدادی از همکاران و شرکت های صنایع تکمیلی برگزار شد.

مشروح این مراسم و عکسها در لینک ذیل قابل مشاهده است:

خانواده بزرگ پلیمر 
دکتر افشار طارمی در مراسم بزرگداشت خود از خاطرات تاسیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ سخنانی بیان داشتند که در لینک ذیل قابل مشاهده است:
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ:
http://aut.ac.ir/find-6.705.16930.fa.html
برگشت به اصل مطلب