دانشکده مهندسی پلیمر- تماس باما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دفتر ریاست دانشکده
تلفن:۶۴۵۴۲۴۰۰-۶۶۴۶۸۲۴۳


 

مدیریت مالی و اداری دانشکده
تلفن: ۶۴۵۴۲۴۱۶

 
 
دفتر پژوهشی و امور بین‌الملل دانشکده
تلفن:۶۴۵۴۲۴۱۷
 
فکس:۶۶۴۶۹۱۶۲
 
 
دفتر آموزش دانشکده
تلفن:۶۴۵۴۲۴۴۸
 
 
 
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده
تلفن:۶۴۵۴۲۴۲۴
 
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.1158.1511.fa
برگشت به اصل مطلب