دانشکده مهندسی پلیمر- معرفی دانشکده
معرفی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آموزش و پژوهش در دو حوزه پلیمر و رنگ از سال ۱۳۵۳ هجری شمسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز شد. این فعالیت مستمر و بر مبنای تامین نیازهای کشور در سال ۱۳۶۸ منجر به تاسیس اولین مرکز آموزش عالی کشور در دو حوزه پلیمر و رنگ در این دانشگاه (پلی تکنیک تهران) گردید.

اساتید این دانشکده هم اکنون در سه گروه صنایع پلیمر (صنایع پایین دست)، صنایع رنگ (صنایع پایین دست) و صنایع پلیمریزاسیون (صنایع بالادست یا تولید انواع رزین و پلیمر) در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری به فعالیت آموزشی، پژوهشی و تحقیقات حرفه‌ای مشغولند. 
ر حال حاضر بیش از ۴۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی، ۱۸۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۹۰ دانشجو در مقطع دکتری مشغول به تحصیل و پژوهش، در چهار گرایش فرآورش، پلیمریزاسیون، رنگ و نانوفنآوری در این دانشکده هستند. با توجه به گسترش مراکز مختلف دانشگاهی و صنعتی مرتبط با صنایع پلیمر و رنگ در کشور، فارغ التحصیلان دانشکده در کلیه مراکز آموزشی، پژوهشی و صنعتی جذب و فعال می باشند.

.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.1160.1485.fa
برگشت به اصل مطلب