دانشکده مهندسی پلیمر- تاریخچه دانشکده
تاریخچه دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آموزش و پژوهش در دو حوزه پلیمر و رنگ از سال ۱۳۵۳ هجری شمسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز شد. این فعالیت مستمر بر مبنای رفع نیازهای کشور در سال ۱۳۶۸ منجر به تاسیس اولین مرکز آموزش عالی کشور در دو حوزه پلیمر و رنگ در این دانشگاه (پلی تکنیک تهران) گردید. طی این مدت بیش از ۲۰۰۰ نفر در مقطع کارشناسی، ۱۰۰۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۵۰ نفر نیز در مقطع دکتری از این دانشکده فارغ‌التحصیل شده‌اند.
 هم اکنون آقای دکتر محمدی ریاست دانشکده را بر عهده دارند و پیش از این نیز، شش نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده به شرح ذیل این مسئولیت را برعهده داشته‌اند:

 
ردیف نام و نام خانوادگی دوره ریاست
۱ دکتر فرامرز افشار طارمی از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۲
۲ دکتر علی اصغر کتباب از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۶
۳ دکتر ناصر محمدی از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۲
۴ دکتر سیدرضا غفاریان از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۶
۵ دکتر مهدی رفیع زاده از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰
۶ دکتر فرهاد شریف از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۳
۷ دکتر حمید گرمابی از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵
۸ دکتر ناصر محمدی از سال ۱۳۹۵ تاکنون
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.1161.1692.fa
برگشت به اصل مطلب