دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ- آزمایشگاه رئولوژی
آزمایشگاه رئولوژی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
سرپرست: خانم دکتر گوهرپی

کارشناس: آقای مهندس محمد حیدرنژادعنوان دستگاهها/ابزار :  RMS/MCR۳۰۲

خلاصه ای  از فعالیتهای آزمایشگاه:

در این کارگاه تست های مربوط به رفتار رئولوژی مواد مختلف از جمله مذاب های پلیمری ، سوسپانسیون ها و ... در همه روزهای هفته برای دانشجویان دانشکده و نمونه های صنعتی انجام می شود.

میانگین سالانه تعداد تستهای صنعت-خارج دانشگاه: ۳۰ تست

میانگین سالانه تعداد تستهای پژوهشی-دانشجویان دانشگاه:۲۰۰ تست


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ:
http://aut.ac.ir/find-6.2280.2245.fa.html
برگشت به اصل مطلب