دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ- آزمایشگاه کنترل فرآیندهای پلیمری
آزمایشگاه کنترل فرآیندهای پلیمری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
 سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر مهدی رفیع‌زاده

  کارشناس آزمایشگاه: محققان تحصیلات تکمیلی

 


   آزمایش/تستها: 
   
سنتز انواع پلی‌استرهای آلیفاتیک و آروماتیک توسط دو رآکتور طرح بوچی استیل، ویسکومتر آبلود، تیتراسیون تعیین گروه انتهایی اسیدی، برق‌ریسی


   عنوان دستگاهها/ابزار :

   
رآکتور طرح بوچی استیل یک لیتری
   رآکتور طرح بوچی استیل ۶۰۰ میلی‌لیتری
   دستگاه برق‌ریسی
   ویسکومتر آبلود
   تانک ارتفاع
   تانک گرمایش با زمان مرده
   سه تانک گرمایش سری
   آون خلا
  خلاصه ای  از فعالیتهای آزمایشگاه:
  آموزش کنترل فرآیندها عملی در مقطع کارشناسی
در آزمایشگاه کنترل فرآیندهای پلیمری، انواع کوپلی‌استرهای آلیفاتیک و آروماتیک در دو رآکتور طرح بوچی استیل سنتز می‌شود. ویسکومتری آبلود در حمام آب به منظور تعیین جرم مولکولی انواع پلیمرهای مختلف انجام می‌شود. تیتراسیون تعیین عدد انتهایی اسیدی به عنوان معیاری از تخریب پلی‌استرها از دیگر آزمون‌های انجام شده در آزمایشگاه کنترل فرآیندها می‌باشد. هم چنین با استفاده از دستگاه برق‌ریسی، نانوالیاف با قطر مختلف قابل تهیه است.   میانگین سالانه تعداد دانشجویانی که آموزش می بینند:
  ۶۰ دانشجوی کارشناسی، ۶ دانشجوی تحصیلات تکمیلی

 
   میانگین سالانه تعداد تستهای پژوهشی-دانشجویان دانشگاه:
 ۲۰ بچ سنتز پلی‌استر

   شماره تماس:    ۶۴۵۴۲۴۶۸  (۲۱)  ۹۸+ 
   ایمیل:   mehdiaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ:
http://aut.ac.ir/find-6.2281.2232.fa.html
برگشت به اصل مطلب