دانشکده مهندسی پلیمر- کارگاه کامپوزیت
کارگاه کامپوزیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  سرپرست: آقای  دکتر سید رضا غفاریان

  کارشناس: آقای دکتر احمد عطائی‌فر
 


   
 
 عنوان دستگاهها/ابزار :
  اکستروژن، آون خلا، اتوکلاو، پرس گرم

  خلاصه ای  از فعالیتهای آزمایشگاه:
  آموزش درس تکنولوژی کامپوزیت‌ها جهت دانشجویان دوره لیسانس.
انجام امور پژوهشی دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا
ارائه خدمات مربوطه جهت انجام تست‌ها و امکانات جهت فعالیت‌های عملی و پژوهشی   میانگین سالانه تعداد دانشجویانی که آموزش می بینند:
   حدود  ۶۰ – ۷۰ نفر

 

   شماره تماس:     
   ایمیل:   Sr_ghaffarianaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.2285.2222.fa
برگشت به اصل مطلب