دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ- اخبار و رویدادها
برگزاری چهارمین سمینار فصلی تخصصی انجمن بیومتریال و مهندسی بافت ایران و انجمن مهندسی بافت و پزشکی باز ساختی ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
چهارمین سمینار فصلی تخصصی انجمن بیومتریال و مهندسی بافت ایران و انجمن مهندسی بافت و پزشکی باز ساختی ایران در دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ برگزار شد.

در این راستا آقای دکتر حمید میرزاده رئیس انجمن بیوماتریال و مهندسی بافت ایران و استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر اشاره کردند:

انجمن  علمی بیوماتریال و مهندسی بافت ایران  با همکاری انجمن علمی مهندسی بافت و پزشکی باز ساختی ایران که حدود ۵۰۰ نفر عضو از رشته های مهندسی و پزشکی متشکل از مهندسان و پزشکان در رشته های مختلف دارند در سال جاری ۴ سمینار تخصصی فصلی داشتند که ۲ سمینار از ۴ سمینار در دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ و ۲ سمینار دیگر در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. در سمینار فصل زمستان که در روز ۱۵ اسفند ماه جاری در آمفی تاتر دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ برگزار شد از آخرین پژوهش های راجع به باز سازی و مهندسی بافت اعصاب توسط سخنرانان کلیدی گزارش و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد . 
با توجه به ماهیت چند رشته ای  بیومتریالها و مهندسی بافت اندامها این انجمن ها توانسته اند بستر مناسبی را برای همکاری حوزه های پزشکی و مهندسی فراهم کنند و هم اکنون اعضای این انجمن ها دهها پروژه را در این زمینه با همکاری هم در دست اقدام دارند . گفتنی است دبیر خانه انجمن در دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیر کبیر است . 


پوستر سمینار

 


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ:
http://aut.ac.ir/find-6.705.16616.fa.html
برگشت به اصل مطلب