دانشکده مهندسی پلیمر- اطلاعیه‌ها
ثبت نام بورس تحصیلی کشور صربستان (مقاطع ارشد و دکتری)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/4 | 
ثبت نام بورس تحصیلی کشورصربستان در (مقاطع ارشد و دکترا) آغاز و تا تاریخ۲۵ مهرمـاه ۱۴۰۱( ۱۷ اکتـبر ۲۰۲۲ ) ادامـه دارد. لطفـا دانشـجویان عزیز جهت کسـب اطلاعات بیشتر به سایت معرفی شده مراجعه نمایند.
سایت جهت ثبت نام اولیه: ir.saorg.Portal
لینک فراخوان در سایت اطلاع رسانی اداره کل بورس: ir.saorg.Scholarship
سایت ارزشیابی دانشگاه ها: ir.saorg.grad


اطلاعات تکمیلی:

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.706.12674.fa
برگشت به اصل مطلب