دانشکده مهندسی پلیمر- اطلاعیه‌ها
بـورس تحصـیلی سازمـان همکـاری فضـایی آسـیا-اقیانوسـیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/4 | 
اطلاعـات مرتبـط بـا بـورس تحصـیلی سازمـان همکـاری فضـایی آسـیا-اقیانوسـیه در دانشـگاههای (Zhejiang، Beihang، Wuhan، NorthWestern ) کشـور چیـن در مقاطع ارشد و دکتری تقدیم می گردد.
متقاضیان گرامی جهت کسب اطلاعـات بیشتر و شـرایط اخـذ پـذیرش، فایـل هـای پیوست را مطـالعه و به سایتهای معرفی شده مراجعه نمایند.
مهلت ثبت نام دانشگاه ژجیانگ: ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ - رتبه QS دانشگاه: ۴۵
مهلت ثبت نام دانشگاه نورت وسترن: ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ - رتبه QSدانشگاه: ۵۴۱
مهلت ثبت نام دانشگاه بیهانگ : ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ - رتبه QS دانشگاه: ۲۵۳
مهلت ثبت نام دانشگاه ووهان: ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ - رتبه QS دانشگاه : ۲۲۵
اطلاعات و سایت های معرفی شده: پیوست
سایت جهت ثبت نام اولیه: Portal.saorg.ir
فراخوان در سایت اطلاع رسانی اداره کل بورس: Scholarship.saorg.ir
سایت ارزشیابی دانشگاه ها: grad.saorg.ir

فایلهای پیوست:
لینک۱
لینک۲
لینک۳
لینک۴
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.706.13217.fa
برگشت به اصل مطلب