دانشکده مهندسی پلیمر- آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها
آزمایشگاه تحقیقات پلیمرها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر حمید گرمابی

کارشناس آزمایشگاه: خانم مهندس طاهره سماعی یکتا 

                  

معرفی:

در این آزمایشگاه علاوه بر انجام آزمون نمونه ها.دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا پروژه های خود را انجام می دهند


 آزمایش/تستها:

 
علاوه بر انجام پروژه‌های دانشجویان آقای دکترگرمابی و خانم دکتر گوهرپی در محل آزمایشگاه آزمون های اولتراسونیک ، سانتریفیوز، آون خلاء و آون معمولی و عکسبرداری با میکروسکوپ نوری و انجام تست حرارتی و تست حرارتی، تنشی با میکروسکوپ نوری، سختی سنجی با میکرو دندانه نیز در این آزمایشگاه قابل انجام است. 
 

 عنوان دستگاهها/ابزار :

میکروسکوپ نوری ، آون خلاء و اولتراسونیک 


میانگین سالانه تعداد دانشجویانی که در این آزمایشگاه پروژه انجام می دهند: 
حدود ۳ دانشجوی کارشناسی، ۷ الی ۸ دانشجوی کارشناسی ارشد و حدود ۲ الی ۳ دانشجوی دکترا 


میانگین سالانه تعداد تستهای پژوهشی-دانشجویان دانشگاه:
حدود ۳۵۰ عکس میکروسکوپی، حدود ۱۰۰۰ ساعت سانتریفیوژ، حدود ۶۰ ساعت اولتراسونیک

 
میانگین سالانه تعداد تستهای صنعت-خارج دانشگاه:
حدود۱۰ نمونه حرارتی میکروسکوپ


   شماره تماس:
 
  ۶۴۵۴۲۴۶۶ (۲۱)  ۹۸+ 
   ۶۴۵۴۲۴۴۳ (۲۱)  ۹۸+ 


 ایمیل       yektaaut.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.707.611.fa
برگشت به اصل مطلب