هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1402/8/30 | 
team

دکتر مرتضی ابراهیمی

استاد

گروه آموزشی: صنایع رنگ
علایق پژوهشی: 

سنتیک پخت رزینهای ترموست  

رزینهای پوشش سطح  

پوششهای ضد آتش  

رزینها و پوششهای تابش پز  

پست الکترونیکی: ebrahimi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۴۰

team

دکتر شاداب باقری خولنجانی

استادیار

گروه آموزشی: صنایع پلیمریزاسیون
علایق پژوهشی: 

چاپ سه‌بعدی  

دارورسانی و نانوتکنولوژی  

مهندسی بافت 

کاربرد پلیمرهای طبیعی و پلی‌الکترولیت‌ها در تصفیه پساب  

پست الکترونیکی: s.bagheri[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۲۶

team

دکتر سعید پورمهدیان

دانشیار

گروه آموزشی: صنایع پلیمریزاسیون
علایق پژوهشی: 

سنسورهای بر پایه پلیمرهای سنتزی، فتونیک 

واکنش‌های پلیمری  

رزین‌ها، سنتز پلیمرها 

باطری، سلول‌های خورشیدی  

پست الکترونیکی:  pourmahd[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۱۱

team

دکتر مهدی توحیدیان

استادیار

گروه آموزشی: صنایع پلیمر
علایق پژوهشی: 

غشاهای پلیمرالکترولیت  

مستربچ و کامپاند  

غشاهای نانوکامپوزیت‌ و اصلاح سطح ذرات‌  

شناسایی وآنالیز دستگاهی  

پست الکترونیکی:  mahdi.tohidian[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۸۱

team

دکتر محمدجواد حافظی

استادیار

گروه آموزشی: صنایع پلیمر
علایق پژوهشی: 

فرآیندهای شکلدهی  

شبیه‌سازی دینامیک مولکولی  

فرآیندهای آمیزه‌سازی صنایع پلاستیک 

پست الکترونیکی:  hafezi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۵۰

team

دکتر وحید حدادی اصل

استاد

گروه آموزشی: صنایع پلیمریزاسیون
علایق پژوهشی: 

طراحی فرایندهای پتروشیمیایی (پلیمری) 

کاربرد پلیمرها در پزشکی و دارو رسانی 

پلیمرهای هادی و رسانای جریان الکتریسیته  

کامپوزیتهای پلیمری

طراحی و سنتز فرایندهای امولسیونی و تعلیقی

پست الکترونیکی:  haddadi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۰۳

team

دکتر منوچهر خراسانی

استادیار

گروه آموزشی: صنایع رنگ
علایق پژوهشی: 

سنتز و کاربرد رزین‌های پوشش سطح 

پراکنه‌ها (ساخت، اصلاح و کاربرد)  

پلیمریزاسیون امولسیونی 

شیمی‌فیزیک سطح و کلوئیدها  

پست الکترونیکی:  khorasani.m[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۸۵

team

دکتر مهدی رفیع‌زاده

استاد

گروه آموزشی: صنایع پلیمریزاسیون
علایق پژوهشی: 

تهیه و کاربرد نانو الیاف  

مدلسازی و کنترل سیستم‌های پلیمری  

پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر 

تهیه و کاربرد پلی‌استرها  

پست الکترونیکی:  mehdi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۰۵

team

دکتر فرهاد شریف

دانشیار

گروه آموزشی: صنایع پلیمریزاسیون
علایق پژوهشی: 

تحلیل و طراحی پلیمر و پلیمریزاسیون به روش‌های عددی 

رئولوژی پلیمر، مخلوط‌ها و افزودنی‌ها  

گرافن، محصولات و کاربرد 

 

پست الکترونیکی:  sharif[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۰۹

team

دکتر هادی شیرعلی

استادیار

گروه آموزشی: صنایع پلیمریزاسیون
علایق پژوهشی: 

تولید پلی استرها و پلی یورتان‌ها  

مهندسی بافت 

نانوکامپوزیت ها  

پیش بینی خواص پلیمرها با استفاده از هوش مصنوعی  

پست الکترونیکی:  hadishirali[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۲۵

team

دکتر سیدرضا غفاریان عنبران

استاد

گروه آموزشی: صنایع پلیمر
علایق پژوهشی: 

کامپوزیت‌ها  

فوم ها

رزین ها  

مواد هوشمند  

پست الکترونیکی:  sr_ghaffarian[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۰۲

team

دکتر سعیده گرجی کندی

استادیار

گروه آموزشی: صنایع رنگ
علایق پژوهشی: 

کمی‌سازی ویژگی‌های ظاهر اجسام  

فیزیک رنگ   درک رنگ  

بازتولید رنگ و تصویرپردازی رنگی  

پست الکترونیکی:  s.gorji[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۳۱

team

دکتر حمید گرمابی

استاد

گروه آموزشی: صنایع پلیمر
علایق پژوهشی: 

کنترل مورفولوژی آلیاژهای پلیمری، فرآیند واکشش  

نانوکامپوزیت‌ها  بایو نانوکامپوزیت‌ها  

فرآیندهای شکلدهی  

پست الکترونیکی:  garmabi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۲۸

team

دکتر فاطمه گوهرپی

دانشیار

گروه آموزشی: صنایع پلیمر
علایق پژوهشی: 

سامانه‌های دو فازی 

سوسپانسیون‌ها- امولسیون‌ها  

هیدروژل‌ها  

رئولوژی پلیمرها  

پست الکترونیکی:  goharpey[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۳۷

team

دکتر علیرضا محجوب

استادیار

گروه آموزشی: صنایع پلیمریزاسیون
علایق پژوهشی: 

سنتز سامانه‌های پلیمری برای کاربردهای زیست پزشکی  

سنتز پلیمر و رزین  

دارو رسانی  

نانوفناوری  

پست الکترونیکی:  mahjub[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۷۳

team

دکتر سید محسن محسنی

استاد

گروه آموزشی: صنایع رنگ
علایق پژوهشی: 

شیمی سطح و فصول مشترک  

نانوفناوری پوشش‌ها  

فرمولاسیون پوشش‌های سطح 

شیمی‌فیزیک پوشش‌های سطح  

پست الکترونیکی:  mmohseni[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۴۱

team

دکتر محمدرضا محمدزاده عطار

استاد

گروه آموزشی: صنایع رنگ
علایق پژوهشی: 

بازدارنده‌های خوردگی  

مهندسی خوردگی  

پوشش‌های محافظ 

روش‌های الکتروشیمیایی کنترل خوردگی  

پست الکترونیکی:  attar[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۰۴

team

دکتر ناصر محمدی 

استاد

گروه آموزشی: صنایع پلیمر
علایق پژوهشی: 

چسب و چسبندگی 

پدیده شناسی و توسعه محصول  

غشا و اسفنج  

نانوکامپوزیت‌های هیبریدی  

پست الکترونیکی:  mohamadi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۰۶

team

دکتر جواد مختاری

استاد

گروه آموزشی: صنایع رنگ
علایق پژوهشی: 

رنگزاهای موظف، سلولهای خورشیدی رنگدانه‌ای  

پوشش‌های هوشمند  

فرمولاسیون جوهرهای چاپ  

برهم‌کنش‌های پلیمر و رنگزا 

پست الکترونیکی:  mokhtarij[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۳۸

team

دکتر حمید میرزاده

استاد

گروه آموزشی: صنایع پلیمر
علایق پژوهشی: 

بیوماتریالهای پلیمری  

آنالیز سطح بیوماتریالها  

کاربرد پلیمرها در مهندسی بافت و پزشکی باز ساختی  

سامانه های دارو رسانی  

پست الکترونیکی:  mirzadeh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۲۰

team

دکتر حسین یحیایی

استادیار

گروه آموزشی: صنایع رنگ
علایق پژوهشی: 

نانوکامپوزیتها  

مکسین  

پوششهای خودرویی  

پوشش سطح 

پست الکترونیکی:  yahyaei[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۶۵
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 7013 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر