دفترچه تلفن دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

 | تاریخ ارسال: 1403/2/9 | 
نام و نام خانوادگی عنوان مسئولیت تلفن داخلی
۱ آقای دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس دانشکده ۲۴۴۰
۲ خانم فرشته جلالی  مسئول دفتر دانشکده ۲۴۰۰
۳ آقای دکتر جواد مختاری معاون پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین الملل دانشکده ۲۴۳۸
۴ آقای دکتر مهدی توحیدیان معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده ۲۴۸۱
۵ آقای دکتر ناصر محمدی مدیر گروه آموزشی صنایع پلیمر ۲۴۰۶
۶ آقای دکتر منوچهر خراسانی مدیر گروه آموزشی صنایع رنگ ۲۴۸۵
۷ خانم دکتر شاداب باقری مدیر گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون ۲۴۲۶
۸ آقای دکتر حسین یحیائی استاد مشاور دانشجویان ممتاز دانشکده ۲۴۶۵
۹ خانم مهندس مریم امجدی کارشناس کامپیوتر ۲۴۱۸
۱۰ آقای مهندس عیسی بابالو کارشناس آموزشی و امین اموال دانشکده ۲۴۶۲
۱۱ خانم مهندس مهشید باستانی کارشناس مسئول آموزشی ۲۴۱۲
۱۲ خانم مهندس انیس جعفری کارشناس آموزشی ۲۴۸۳
۱۳ خانم مهندس مرضیه حاجی بیگی کارشناس آموزشی ۲۴۶۰
۱۴ خانم مژگان صفرزاده کارشناس مسئول خدمات آموزشی ۲۴۴۸
۱۵ خانم فریده طالبی کارشناس امور پژوهشی ۲۴۱۷
۱۶ خانم فاطمه عبدالمحمدی کارشناس امور پشتیبانی ۲۴۷۴
۱۷ آقای مهندس احمد عطائی فر کارشناس آموزشی ۲۴۱۴
۱۸ خانم مهندس عاطفه علی مددی کارشناس آموزشی ۲۴۸۲
۱۹ خانم مژده فراهانی کارشناس خدمات آموزشی ۲۴۲۴
۲۰ آقای مهندس رضا قشلاقی کارشناس آموزشی، مسئول انبار دانشکده ۲۴۶۱
۲۱ آقای یاسر ملکشاه تکنسین کارگاه ۲۴۶۴
۲۲ خانم مهندس ندا ویسی کارشناس آموزشی ۲۴۱۳
۲۳ آقای دکتر سعید پورمهدیان هیات علمی ۲۴۱۱
۲۴ آقای دکتر محمد جواد حافظی هیات علمی ۲۴۵۰
۲۵ آقای دکتر وحید حدادی اصل هیات علمی ۲۴۰۳
۲۶ آقای دکتر مهدی رفیع زاده هیات علمی ۲۴۰۵
۲۷ آقای دکتر فرهاد شریف هیات علمی ۲۴۰۹
۲۸ آقای دکتر هادی شیرعلی هیات علمی ۲۴۲۵
۲۹ آقای دکتر سید رضا غفاریان هیات علمی ۲۴۰۲
۳۰ خانم دکتر سعیده گرجی کندی هیات علمی ۲۴۳۱
۳۱ آقای دکتر حمید گرمابی هیات علمی ۲۴۲۸
۳۲ خانم دکتر فاطمه گوهرپی هیات علمی ۲۴۳۷
۳۳ آقای دکتر علیرضا محجوب هیات علمی ۲۴۷۳
۳۴ آقای دکتر سید محسن محسنی هیات علمی ۲۴۴۱
۳۵ آقای دکتر محمدرضا محمدزاده عطار هیات علمی ۲۴۰۴
۳۶ آقای دکتر حمید میرزاده هیات علمی ۲۴۲۰CAPTCHA
دفعات مشاهده: 87 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر