مسئولین دانشکدهآقای دکتر حمید گرمابی
ریاست دانشکده


پست الکترونیکی:
garmabiaut.ac.ir
تلفن:+۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۲۸ 

 
 


آقای دکتر مرتضی ابراهیمی
معاون پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین‌الملل دانشکده

پست الکترونیکی: Ebrahimiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۴۰ 

 خانم دکتر عزیزه جوادی
معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده


پست الکترونیکی: Ajavadiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۱۰
 
 

 
 

آقای دکتر مجید کوه‌خیل
مدیر مالی و اداری دانشکده 


پست الکترونیکی: Alirezakaut.ac.ir

تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۱۶


 

آقای دکتر ناصر محمدی
مدیر گروه صنایع پلیمر

پست الکترونیکی: mohamadiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۰۶

 

خانم دکتر سعیده گرجی کندی 
مدیر گروه صنایع رنگ

پست الکترونیکی: s.gorjiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۳۱


 
خانم دکتر شاداب باقری خولنجابی
مدیر گروه صنایع پلیمریزاسیون 


پست الکترونیکی: 
s.bagheriaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۲۶  
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 7428 بار   |   دفعات چاپ: 603 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر