کارشناسان و کارکنانخانم مهندس مریم امجدی
مسئول شبکه و مرکز کامپیوتر دانشکده
مسئول وب‌سایت دانشکده
پست الکترونیکی: Amjadiaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۱۸ ۲۱ ۹۸+
خانم مهندس مهشید باستانی
کارشناس مسئول آموزشی آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
مسئول کارآموزی گروه پلیمر دانشکده

پست الکترونیکی: bastaniaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۱۲ ۲۱ ۹۸+

آقای مهندس رضا قشلاقی
کارشناس آموزشی کارگاه فرآورش پلیمرها
مسئول انبار شیمیایی دانشکده
پست الکترونیکی: r.gheshlaghiaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۶۱ ۲۱ ۹۸+

خانم فرشته جلالی نهاوندی 
مسئول دفتر دانشکده
پست الکترونیکی: f.jalaliaut.ac.ir
تلفن:۶۴۵۴۲۴۰۰ ۲۱ ۹۸+خانم مهندس عاطفه علی مددی
کارشناس آموزشی آزمایشگاه تحقیقات پلیمرها
دبیر جامعه فارغ‌التحصیلان دانشکده
پست الکترونیکی: alimadadi۲۰۰۰gmail.com
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۸۲ ۲۱ ۹۸+
       ​۶۴۵۴۲۴۶۶ ۲۱ ۹۸+

 آقای مهندس عیسی بابالو
کارشناس کارگاه الاستومر
امین اموال دانشکده

پست الکترونیکی: e.babalouaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۶۲ ۲۱ ۹۸+

خانم مهندس طاهره سماعی یکتا
کارشناس آموزشی کارگاه فنآوری پوشش‌های آلی و کنترل کیفیت
مسئول کارآموزی گروه رنگ دانشکده
پست الکترونیکی: yektaaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۴۳ ۲۱ ۹۸+آقای دکتر احمد عطایی فر 
کارشناس کارگاه کامپوزیت
پست الکترونیکی: 
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۱۴ ۲۱ ۹۸+


خانم مژده مزرعه فراهانی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
پست الکترونیکی: mojdehfarahaniaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۲۴ ۲۱ ۹۸+

خانم مژگان صفرزاده
کارشناس مسئول خدمات آموزشی
مسئول آموزش دانشکده
پست الکترونیکی: mnsafarzadehaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۴۸ ۲۱ ۹۸+خانم فاطمه عبدالمحمدی
کارشناس پشتیبانی
پست الکترونیکی: f.abdolmohamadiaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۷۴ ۲۱ ۹۸+

خانم مهندس ندا ویسی
کارشناس آموزشی آزمایشگاه آنالیز پلیمرها
پست الکترونیکی: n.veisiaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۱۳ ۲۱ ۹۸+

        ۶۴۵۴۲۴۵۶ ۲۱ ۹۸+

خانم فریده طالبی
کارشناس پژوهشی

پست الکترونیکی: Talebifaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۱۷ ۲۱ ۹۸+خانم مهندس مرضیه حاجی بیگی
کارشناس آموزشی کارگاه فنآوری پوشش‌های آلی و کنترل کیفیت

پست الکترونیکی: kargahrokeshvaranggmail.com
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۶۰ ۲۱ ۹۸+


آقای مهندس یاسر ملکشاه
تکنسین 
کارگاه کامپوزیت
پست الکترونیکی: malekshah۲۱۲۱gmail.com
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۶۴ ۲۱ ۹۸+
 

خانم مهندس انیس جعفری
کارشناس آموزشی 

پست الکترونیکی: anisaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۸۳ ۲۱ ۹۸+ CAPTCHA
دفعات مشاهده: 15213 بار   |   دفعات چاپ: 1497 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر