فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
ایلیا صبری
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1399
2
نگار دولتی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1399
3
اتیه غلامی کلیشمی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1398
4
درسا طالقان غفاری
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
5
رضا اسماعیل گل
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
6
رضا قمصری زاده نیاسری
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1398
7
زهرا روشن
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1398
8
سارا محبی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
9
ساناز اقامحمدی کلخوران
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1398
10
سیدمهدی حسینی
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1398
11
شکوفه کریمی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1398
12
علی خسروانی مقدم
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
13
عمران طالبلو
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
14
محسن کمالو
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
15
محمدرضا عبدالصمدی
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1398
16
ملیکا اکبری نژاد
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1398
17
مهدی غلامی
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1398
18
مهسا انصاری
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
19
مهسا داورپناه
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1398
20
نفیسه مرادی نیک
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
21
هومن هاشمی نژاد
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1398
22
ابوالفضل گل محمدیان طهرانی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1397
23
ابوالفضل میرحسینی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1397
24
اشکان کرمی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1397
25
الناز جان جان
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1397
اولین
قبلی
1
...