فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
ایلیا صبری
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1399
2
نگار دولتی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1399
3
اتیه غلامی کلیشمی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1398
4
درسا طالقان غفاری
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
5
رضا اسماعیل گل
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
6
زهرا روشن
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1398
7
سارا محبی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
8
علی خسروانی مقدم
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
9
محسن کمالو
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
10
محمدرضا عبدالصمدی
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1398
11
ملیکا اکبری نژاد
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1398
12
مهدی غلامی
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1398
13
نفیسه مرادی نیک
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
14
هومن هاشمی نژاد
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1398
15
ابوالفضل گل محمدیان طهرانی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1397
16
ابوالفضل میرحسینی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1397
17
اشکان کرمی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1397
18
الناز جان جان
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1397
19
الهه عبداللهی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1397
20
امیر مالمیر
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1397
21
امیرحسین امیرابادی زاده
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1397
22
امین عبدالملکی
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1397
23
اناهیتا بیگ محمدی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1397
24
پرستو رحمت پورمنفرد
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1397
25
پریا غلامی خشگناب
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1397
اولین
قبلی
1
...