فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
26
امین محمدی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
27
اندیا حداد
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
28
اواسادات امیری
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
29
ایلار خدادادی باشماق
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
30
ایلیا فروزنده
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
31
ایمان حبیب اللهی
مهندسی پلیمر
دکتری
1402
32
بردیا افسرده
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1402
33
برهان عقبائی بناب
مهندسی پلیمر- بیو پلیمر
کارشناسی ارشد
1402
34
بیتا سعادتی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1402
35
پارسا ساکی محمدی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
36
پارسا صادقی مرزناکی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
37
پریا نوبخت سرکندی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
38
پویا کریمی مجد
مهندسی پلیمر- بیو پلیمر
کارشناسی ارشد
1402
39
ترانه احتشام زاده افشارقاسملو
مهندسی پلیمر
دکتری
1402
40
تینا سبکتکین
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
41
حدیث خاکسار
مهندسی پلیمر- بیو پلیمر
کارشناسی ارشد
1402
42
حسین بزن بیرانوند
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
43
حسین زارع
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1402
44
حسین شاهرخی شهرکی
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1402
45
حسین کرم نیا
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
46
حنانه اخوندی نصرابادی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
47
خاطره محمدپور
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
48
رسول ریزان یوسف حسینی
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1402
49
رضا بادرستانی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
50
رضا عزتی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1402