فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
501
مریم سالاری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
502
مژده اشکانی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1399
503
مطهره رنجبربروجنی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
504
ملیکا ذاکری
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1399
505
ملیکا زارع هرفته
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
506
ملیکا کاظمی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
507
مهدخت کدخدازاده موخر
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1399
508
مهدی اسدی گلورزی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
509
مهدی بازوبندی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
510
نرگس زرین نژاد
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
511
نسترن عباس زاده جاغرق
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
512
نسیم بابالیان علا
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
513
نگار رشیدی ممقانی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
514
نیلوفر علیائی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
515
نیلین مجد
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
516
نیما حقانی نسیمی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
517
هلیا گیوه چیان
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
518
ابوالفضل ذاکری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
519
امیررضا رحمتی نوقابی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
520
امیرمحمد کنعانی درویش بقال
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
521
پدرام یوسفی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
522
پرستو زکانی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
523
پرستو کاوندی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
524
حسن اشکانی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
525
حسین حبیب زادگان
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398