فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
526
حسین شریفی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
527
ریحانه امینیان
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1398
528
زهرا سلیمانی بالسین شریف ابادی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
529
زهرا گنجی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
530
سارا باجقلی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1398
531
سارا عبداله نژاد
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
532
ستاره حاجی شرفی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
533
ستایش بیدل
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
534
سحر محمدی مزینانی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
535
سهیل ستوده کلام
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
536
سیدمحمد طباطبایی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
537
سیدمحمد موسوی فرد
مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دکتری
1398
538
سیدمحمدرضا عزتی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
539
سیده نرگس جلالی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
540
شیما قدیری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
541
صادق محمدخانی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
542
عرشیا غلامی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
543
علی وحیدی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
544
علی یوسف زاده خامنه
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
545
علیرضا ارمان مهر
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
546
فاطمه طاهری رستمی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
547
مجید سالاری راد
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
548
محدثه اکبرزاده دافچاهی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1398
549
محمدامین مقصودی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
550
محمدجواد مکبر
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398