بایگانی بخش آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

کارگاه فراورش پلیمرها

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

کارگاه الاستومر

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه شیمی آلی